Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK/KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın Üyemiz/Kullanıcımız,

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek “Üye Ol” işaretine basmanız neticesinde, işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşme'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise, yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Beştepe Nergiz Sokak Via Flat İş Merkezi 7/2 D: 21-22, 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim …………….. vergi nolu …………………….. (“FİRMAMIZ/SATICI”) ile FİRMAMIZ’ın ……………… adresinde bulunan İnternet Sitesi'nde üye olan aşağıda bilgileri bulunan ALICI arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme ile FİRMAMIZ tarafından İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden ALICI tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 1. TANIMLAR

 

 1. Uygulamalar: "ALICI"ların/üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla FİRMAMIZ tarafından ortaya konulan uygulamalar.
 2. Ürün/Ürünler: FİRMAMIZ tarafından üretilen ve ALICI’lara/üyelere satışa sunulan her türlü mal ve hizmetlerdir.
 3. Kullanıcı/Kullanıcılar: İnternet Sitesi’ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.
 4. İnternet Sitesi:Bigelio.com alan adından ulaşılabilen FİRMAMIZ’ın işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen mal ve hizmetlerini sunduğu web sitesi.
 5. Üye/Üyeler: İnternet Sitesi’ne üye olan ve İnternet Sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
 6. Alıcı: İnternet Sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
 7. Satıcı: İnternet Sitesi üzerinden mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi.
 8. Üye Sayfası: Üye’nin İnternet Sitesi’nde yer alan çeşitli ürünlerden ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ALICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, İnternet Sitesi’nde FİRMAMIZ tarafından sunulan Ürünler’in, bu Ürünler’den ALICI tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı ise, İnternet Sitesi’nde yer alan tüm Hizmet ve Ürünlerin içeriğine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. İnternet Sitesi’nde FİRMAMIZ tarafından sağlanan Hizmetler’e ve Ürünler’e, bunların kullanımına, içeriklerine, uygulamalara, tüm üyelere ve/veya kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabulü ile ALICI, İnternet Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan FİRMAMIZ tarafından sağlanan Hizmetler’e ve Ürünler’e, bunların kullanımına, içeriklerine, uygulamalara, üyelere ve/veya kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • ÜYE’NİN VE/VEYA KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcı, üye olmak isterse, İnternet Sitesi’nde belirtilen üyelik prosedürünü yerine getirerek kayıt işlemini yapması ile tamamlanır. Kullanıcı, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SATICI tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

 

 1. Üye veya Kullanıcı, isim, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, adres ve/veya iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girecektir, bu bilgilerde bir hata fark etmesi halinde, bu hatayı düzeltmek Üye veya Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Üyelik aşamasında, Kullanıcı tarafından bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye veya Kullanıcı, FİRMAMIZ’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya hatalı olması sebebiyle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve FİRMAMIZ’ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; FİRMAMIZ’ın herhangi bir zarar, ziyana uğraması halinde, Üye veya Kullanıcı’nın işbu zarar ve ziyanı herhangi bir karara gerek olmaksızın aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra Üye veya Kullanıcı’nın fark ettiği eksiklik/hatalar ise, “Üye Girişi” kısmından ulaşılacak olan “Hesabım” bölümünden düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile …………… numaralı telefondan irtibata geçilebilecektir.

Üye, siparişlerinin vermiş olduğu bilgilere uygun olarak düzenleneceğini, bilgilerin eksik ve/veya yanlış olarak belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan kaynaklanacak her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, FİRMAMIZ’ın hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 1. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde, Üye, yeni ve güncel bilgileri FİRMAMIZ’a derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
 2. Üyeler’in İnternet Sitesi’nde yapacağı bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştiren Üyeler’in kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdiği izin değişen/yeni bilgileri için de geçerlidir. Bunun gibi iletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki ret işlemini yapan Üyeler, üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın ve varsa önceki ret bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulünce ret bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletilerimizi almaya devam ederler.
 3. Üyeler, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremezler. Üyeler, kişisel profillerinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere, tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludurlar. Üyeler'e ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerin Üyeler dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üyeler ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üyeler sorumlu olacaklardır.
 4. Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgileri İnternet Sitesi’ne girerek bu Sözleşme’yi onaylayan Üyeler; İnternet Sitesi'nde ve/veya mağazalarımızda kişisel veri işlemleri ve üyelik-müşteri hizmetleri hususunda yapılan bilgilendirmeleri önceden görmüş-incelemiş olmalarının yanı sıra; bu bilgilendirmelerde ve Sözleşme’de yazılı tüm bilgileri, şartları okuduklarını, anladıklarını, kendilerine ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacaklarını, keza ilgili hak ve sorumlulukları taşıyacaklarını, beyan ve kabul etmişlerdir.
 5. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceklerini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacaklarını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacaklarını, diğer Üye ve/veya Kullanıcılar’ı rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceklerini, FİRMAMIZ da dahil, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracaklarını ve İnternet Sitesi'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacaklarını, aksi takdirde, oluşmuş ve oluşacak her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 6. Üyeler veya Kullanıcılar, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceklerini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacaklarını, haksız rekabette bulunmayacaklarını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 7. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacaklarını, kullanıcı adı, şifresi ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaklarını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendilerinin sorumlu olacaklarını, hiçbir şekilde FİRMAMIZ’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederler.
 8. Üyeler veya Kullanıcılar, hileli davranışlarda bulunmayacaklarını, İnternet Sitesi'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceklerini, aksi takdirde oluşmuş ve oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklarını ve FİRMAMIZ’ın uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararları ilk talepte, herhangi bir karar gerekmeksizin ve derhal karşılayacaklarını taahhüt ederler.
 9. Üyeler veya Kullanıcılar’ın üye olmaları halinde, sadece kendilerine ait üyelik hesabını kullanacaklarını, başka Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın hesap bilgilerini kullanmayacaklarını ve/veya kendilerine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacaklarını, aksi durumun FİRMAMIZ tarafından tespit edilmesi halinde, Üyeler’in üyeliklerinin ve Üyeler veya Kullanıcılar’ın teslim edilmemiş siparişlerinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ve beyan ederler.
 10. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi'ne, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceklerini veya paylaşmayacaklarını, İnternet Sitesi'nin ve diğer Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 11. Üyeler veya Kullanıcılar, başkalarının İnternet Sitesi’ni kullanımlarını kısıtlayamaz, engel olamaz ve İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ni kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemezler.
 12. Üyeler veya Kullanıcılar’ın, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya İnternet Sitesi’nden edindikleri bilgiler sebebiyle veya İnternet Sitesi’ne erişimlerine ve kullanımlarına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan FİRMAMIZ sorumlu değildir.
 13. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacaklarını, İnternet Sitesi’ne yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler.
 14. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden satın alınan ürünlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.
 15. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden yaptıkları her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendilerinin gerçekleştirmedikleri yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceklerini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 16. Üyeler veya Kullanıcılar, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar İnternet Sitesi’ne girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının FİRMAMIZ tarafından tespit edilmesi halinde, FİRMAMIZ’ın bu kişilerin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
 17. Üyeler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin; işbu Sözleşme’de ve/veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ilgili iletişim kanallarından FİRMAMIZ’a ulaşarak veya FİRMAMIZ iletilerinde belirtilen ret işlemini yaparak ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemi kullanarak, taraflarına yönelik ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyeler veya Kullanıcılar’ın bu husustaki açık bildirimlerine göre belirttikleri kanallar için tarafları ile iletişim yasal azami süre içinde durdurulur (Yasalara göre mümkün veya gereken işlem ve iletişimler her halükarda devam eder).

 

 

 • FİRMAMIZ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. FİRMAMIZ, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
 2. FİRMAMIZ’ın, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme'de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.
 3. FİRMAMIZ Üyeler’ine veya Kullanıcılar’a sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler, FİRMAMIZ’ca İnternet Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.
 4. FİRMAMIZ ve İnternet Sitesi’nde Üye veya Kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı ve imhası ile ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda muhtelif cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.
 5. Üyeler veya Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, FİRMAMIZ veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanımlarda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları kredi kartı ile ilgili bilgiler İnternet Sitesi’nden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ve 3D Secure Güvenlik Sistemi ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler FİRMAMIZ tarafından görülmez ve kaydedilmez).
 6. FİRMAMIZ, İnternet Sitesi'nde kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Üyeler’i ve Kullanıcılar’ı İnternet Sitesi üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.
 7. İnternet Sitesi'nde yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları saklı olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça FİRMAMIZ’a aittir. Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın izinsiz kullanımları, yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup, ilgililer hakkında FİRMAMIZ tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. FİRMAMIZ, İnternet Sitesi'nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Araştırmacı Çocuk Merkezi (“AÇM”) markası, İnternet Sitesi'nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi'nde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. FİRMAMIZ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 8. FİRMAMIZ’ın İnternet Sitesi hizmetleri, İnternet Sitesi bilgileri, İnternet Sitesi'nin telif haklarına tabi çalışmaları, İnternet Sitesi'nin ticari markaları, İnternet Sitesi'nin ticari görünümü ve/veya İnternet Sitesi'ne ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 9. FİRMAMIZ’ın İnternet Sitesi içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
 10. Üyeler ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi şekilde kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye veya Kullanıcı’ya ait olup FİRMAMIZ’ın rücu hakkı saklıdır.
 11. Üyeler veya Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle FİRMAMIZ tarafından link verilmiş ise, bu FİRMAMIZ’ın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya FİRMAMIZ tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili FİRMAMIZ hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 

 1. FİRMAMIZ tarafından, İnternet Sitesi’ne ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, İnternet Sitesi'nin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak İnternet Sitesi'ne erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 2. FİRMAMIZ İnternet Sitesi'nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında, nihai güvenliğin sağlanması için Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın, kendi virüs koruma sistemlerini tedarik etmeleri ve gerekli korunmayı sağlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda, Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi'ne girmeleriyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduklarını kabul etmiş sayılırlar.
 3. FİRMAMIZ, güvenlik nedeniyle Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerindeki her türlü aktivitelerini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, İnternet Sitesi'nden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
 4. FİRMAMIZ, önceden Üyeler’e veya Kullanıcılar’a bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesi'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, İnternet Sitesi'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
 5. FİRMAMIZ, Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler veya Kullanıcılar işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.
 6. İşbu Sözleşme FİRMAMIZ’ın ürün satışı için herhangi bir taahhüdünü içermez. Üyeler veya Kullanıcılar, bu ve sair nedenlerle FİRMAMIZ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemezler.
 7. FİRMAMIZ sisteminde satışa sunulan Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi ve yükümlülüğü FİRMAMIZ’a aittir.
 8. FİRMAMIZ, 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde, rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm yasal amaçlar için, Üyeler’in ve/veya Kullancılar’ın kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca FİRMAMIZ bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
 9. FİRMAMIZ, hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu hiçbir şekilde garanti etmemektedir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 1. İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 2. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan internet sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan FİRMAMIZ sorumlu değildir.
 3. Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın, İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde link verilen diğer sitelerden/mobil uygulamalardan/her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişim ile yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından bizzat kendileri sorumludurlar.
 4. Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın almaları söz konusu olursa, anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce FİRMAMIZ ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nden alışverişlerinde, her işlem sırasında görecekleri sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları (da) geçerli olacaktır.
 5. FİRMAMIZ’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
 6. ÖDEME İLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

 1. Üyeler veya Kullanıcılar, satın alacakları ürünlerin ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir.
 2. Üyeler veya Kullanıcılar, satın alınan ürünlerin/hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduklarını; aksi takdirde, ürünlerin/hizmetlerin kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ederler.
 3. Üyeler veya Kullanıcılar, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, FİRMAMIZ’ın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile FİRMAMIZ arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan ederler.
 4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan FİRMAMIZ tarafından düzenlenir.
 5. Güvenli elektronik ticaret (Get) hizmeti, Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi alt yapısını kullanarak Online Satışa sunulan ürünleri satın alabilmelerini sağlamak amacı ile FİRMAMIZ tarafından alt yapının sunulması hizmetidir. 
 6. Get hizmetinde Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünün/hizmetin satın alma talebini Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuduklarını ve kabul ettiklerini onaylamak sureti ile İnternet Sitesi alt yapısını kullanarak yaparlar. Üyeler veya Kullanıcılar, bu şekilde FİRMAMIZ’a ilettikleri bir satın alma talebi ile satışa sunulan ürün/hizmet satışıyla ilgili işbu Sözleşme, Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen şartları kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Üyeler veya Kullanıcılar, bu satın alma talebiyle ilgili ürünü/hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt ederler.
 7. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden İnternet Sitesi’ne ait alt yapıyı kullanarak yapmış oldukları satın alma talepleriyle FİRMAMIZ tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 8. Üyeler veya Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden İnternet Sitesi’ne ait alt yapıyı kullanarak Get hizmeti aracılığıyla yapmış oldukları satın alma taleplerinde yalnızca, Güvenli Hesaba para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilirler. Para borcunun ifasının Güvenli Hesap dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda, FİRMAMIZ’ın işbu Sözleşme’de belirtilen Get Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 
 9. Üyeler veya Kullanıcılar, yukarıda sayılan ürünlere/hizmetlere ek olarak İnternet Sitesi’nden duyurulan ve kullanım koşulları sitenin ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden/ürünlerden, eğer ilgili hizmet/ürün için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler veya Kullanıcılar, FİRMAMIZ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 10. FİRMAMIZ, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmet/ürünler, Get Hizmeti ve ek hizmetlerle ilgili (ücretlendirilmeleri söz konusu ise) ücret ve ödeme koşullarını İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten ….. (….) gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Üyeler veya Kullanıcılar, burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdirler.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, salgın hastalık hali, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • İnternet Sitesi'ne erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme İnternet Sitesi’nde onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve FİRMAMIZ’ın veya Üyeler’in üyeliklerini iptal etmeleri ve/veya Kullanıcılar tarafından verilen siparişin iptal edilmesi ve/veya Üyeler veya Kullanıcılar tarafından verilen siparişin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi ve/veya İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri FİRMAMIZ tarafından sona erdirilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

 1. SÖZLEŞME'NİN YORUMU

İşbu Sözleşme'nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme'nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme'de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme'nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme'nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme'nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
 2. FİRMAMIZ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 3. FİRMAMIZ, Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üyeler’i veya Kullanıcılar’ı tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.
 4. FİRMAMIZ’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnternet Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, FİRMAMIZ’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 5. FİRMAMIZ sunucularında toplanan bu bilgiler, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında belirlenen amaçlar için kullanılacaktır.
 6. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler FİRMAMIZ çalışanları, iş ortakları gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.
 7. Kullanıcı veya Üye bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 8. Üyeler veya Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirler.
 9. Üyeler ve Kullanıcılar işbu Sözleşme’yi kabul ederek, AÇM’nin “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul ederler.
 10. Üyeler ve Kullanıcılar, izin vermeleri halinde, aynı zamanda FİRMAMIZ’ın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere, her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

 

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

FİRMAMIZ tarafından İnternet Sitesi kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla İnternet Sitesi’nde muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleridir.

 

Çerezler, ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Ayrıca, çerezler yoluyla elde edilen trafik verilerini dijital pazarlama amacıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişi iş ortaklarımız ve dijital pazarlama firmaları ile paylaşmaktayız. Çerezler, bilgisayarda/cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

İnternet Sitesi’ni kullanan her türlü ziyaretçi, ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli Üye veya Kullanıcı bilgileri için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

 

Her türlü ziyaretçi, istediği her zaman cihazındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilir ve/veya anılan bildirimleri durdurabilir (Bu takdirde, İnternet Sitesi’nin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

 

 1. SÖZLEŞME'NİN FESİHİ

 

 1. Üyeler veya Kullanıcılar, diledikleri her zaman iş bu Sözleşme’de ve/veya İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanallarından FİRMAMIZ’a yapacakları yazılı bildirim ile hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliklerini sona erdirebilirler.
 2. FİRMAMIZ’ca, Üyeler'in üyelik başvuruları sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının daha önce reddedilmiş olması, Üye/ler hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun FİRMAMIZ tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme'yi feshederek Üyeler'in veya Kullanıcılar’ın statülerine son verebilir.
 3. Üyeler veya Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranmaları durumunda FİRMAMIZ herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek İnternet Sitesi’ne üye olmuşlarsa Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın üyeliklerini iptal edebilir ve Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nden aldıkları, almakta oldukları ya da alacakları hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda, Üyeler veya Kullanıcılar,  FİRMAMIZ’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamazlar. FİRMAMIZ doğmuş/doğacak her türlü zararını Üyeler’den veya Kullanıcılar’dan talep etmeye yetkilidir.
 4. Taraflar, işbu Sözleşme’yi diledikleri takdirde, hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilirler. Bu durumda, FİRMAMIZ, Üyeler veya Kullanıcılar İnternet Sitesi’ne üye olmuşlarsa üyeliklerini iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde, Üyeler veya Kullanıcılar haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek FİRMAMIZ’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemezler.
 5. Üyeler ve Kullanıcılar, izin vermeleri halinde, Sözleşme sona erse dahi FİRMAMIZ’ın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere, her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak kendilerine iletebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

 1. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat FİRMAMIZ’ın Sözleşme'nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Üyeler'in veya Kullanıcılar’ın beyan ettikleri adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda FİRMAMIZ’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye veya Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar, Sözleşme'nin Türk Hukuku'na tabi olduğunu ve Sözleşme'den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyeler ve Kullanıcılar talep ve şikayetlerini aşağıda bildirilen iletişim kanallarından FİRMAMIZ’a ulaşarak bildirebilirler;

Adres                            : 

Telefon                : 

Fax                      : 

E-Posta                : 

İnternet Adresi    :